नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजिनामा दिए

विदुर खबर २०७५ साउन १६ गते ६:२६
kf6L{ k|jQmf >]i7–a}7s hfgsf/L k|wfgdGqL lgjf; afn'6f/df ;f]daf/ g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf_ sf] a;]sf] kf6L{ ;lrjfnosf] a}7ssf lg0f{o af/] hfgsf/L lbFb} kf6L{ k|jQmf gf/fo0fsfhL >]i7 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबाट राजिनामा दिएका छन । नेकपाको सचिवालय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले बैठकमै राजिनामा बुझाएको बुझिएको छ ।

Advertisement

चिकित्सक गोविन्द केसीको अनसनको समयमा श्रेष्ठ र उनका मुख्य समर्थक शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल दोहोरो भूमिकामा देखिएका थिए । सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रेष्ठको भूमिकाको आलोचना गरेपछि श्रेष्ठले राजिनामा दिएका हुन ।

श्रेष्ठलाई राजिनामा फिर्ता लिन फकाउने जिम्मा भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दिइएको बुझिएको छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया