विद्या भण्डारीद्वारा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ

विदुर खबर २०७४ फागुन ३० गते १५:३८
gjlgjf{lrt /fi6«klt e08f/Låf/f zky u|x0f /fi6«klt ejg zLtnlgjf;df a'waf/ cfof]lht ljz]if ;df/f]xdf gjlgjf{lrt /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u|x0f u/fpg'x'Fb} k|wfgGofofwLz uf]kfnk|;fb k/fh'nL . ;fydf pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g . tl:a/ Mk|bLk/fh jGt,/f;;

काठमाडौं ३० फागुन– नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि बुधवार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी छिन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भण्डारीलाई शपथ गराएका हुन् ।
शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरू उपस्थित थिए ।
मंगलवार भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार कुमारी लक्ष्मी राईलाई पराजित गर्दै भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् ।
भण्डारी यसअघि ११ कात्तिक २०७२ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् ।

Advertisement

प्रतिक्रिया